تماس با ما

به راحتی ما را پیدا کنید

نشانی : کارخانه:تهران کیلومتر ۳۵ جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد خیابان ۴۹ پلاک ۱۲۳۲

شماره تماس

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۴۲۵۹۱۲۰۲۱-۳۶۴۲۴۳۸۰۰۲۱-۳۶۴۲۴۳۸۱

شماره همراه:

 ۰۹۱۲۱۸۸۹۵۳۸

شماره فکس:

۳۶۴۲۴۳۸۲

Email:

info@soodibaspar.com